_

Wanneer wordt er een aanmaning verstuurd?

Conform de Invorderingswet 1990 wordt een aanmaning verstuurd wanneer het aanslagbiljet niet binnen de gestelde termijn is betaald. Voor het versturen van de aanmaning worden extra kosten in rekening gebracht. De kosten van een aanmaning zijn vastgelegd in de Kostenwet invordering rijksbelastingen. De aanmaning moet binnen 14 dagen na dagtekening worden voldaan.