_

Ik ben het niet eens met de afschrijving. Wat moet ik doen?

U kunt uw bank opdracht geven de incassotermijn terug te halen. Doet u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 56 dagen na afschrijving van uw bankrekening. Hiervan ontvangt Sabewa Zeeland een bericht van uw bank.