_

Mijn termijnbedrag is niet afgeschreven terwijl er genoeg op mijn rekening staat.

In de volgende situaties stopt Sabewa Zeeland de automatische incasso tijdelijk:

 

  • U heeft een bezwaarschrift ingediend en uitstel van betaling aangevraagd;
  • U heeft een verzoek om kwijtschelding ingediend en een verzoek tot stopzetting van de betaling ingediend.

 

Als Sabewa Zeeland uw bezwaarschrift of kwijtscheldingsverzoek heeft behandeld, wordt het bedrag over de resterende termijnen verdeeld.