_

Als ik bezwaar indien, kan ik dan wachten met betalen tot ik bericht ontvang?

Als u een bezwaar heeft ingediend tegen een belastingaanslag of WOZ-waarde kunt u verzoeken om uitstel van betaling. Wanneer dit wordt verleend, kunt u wachten met betalen totdat de uitspraak is gedaan. Als dit niet wordt verleend, moet u betalen.

 

Let op! Uitstel van betaling geldt alleen voor het betwiste bedrag. Het niet betwiste bedrag moet dus gewoon worden betaald. Hiervoor wordt geen uitstel verleend.