_

Ik kan niet betalen. Wat moet ik doen?

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Op de pagina kwijtschelding vindt u hierover meer informatie.

 

Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u mogelijk een betalingsregeling treffen. U kunt een betalingsregeling treffen wanneer het totale aanslagbedrag hoger is dan € 50. U kunt dit regelen door een machtiging af te geven voor automatische incasso via het digitaal loket. Het bedrag wordt dan automatisch in 9 termijnen afgeschreven.