_

Waarom krijg ik een dwangbevel?

Als u de gemeentelijke- of waterschapsbelastingen niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, heeft u een aanmaning ontvangen. Wanneer u de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.