_

Waarom krijg ik een hernieuwd bevel?

Als u de gemeentelijke- of waterschapsbelastingen niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, heeft u een aanmaning ontvangen. Wanneer u de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Wanneer u het dwangbevel niet binnen 2 dagen betaalt, ontvangt u een hernieuwd bevel.