_

No-cure no-pay

Als u een no cure no pay kantoor inschakelt, moet volgens de wettelijke regels aan dit kantoor een kostenvergoeding worden toegekend als het bezwaarschrift gegrond is verklaard. Deze kostenvergoedingen leiden tot een forse verhoging van de kosten voor de uitvoering van de WOZ. In de praktijk leidt een bezwarenprocedure tot een minimale vermindering van de aanslag in verhouding tot de kosten die vergoed moeten worden aan het no cure no pay kantoor. Een waardevermindering van bijvoorbeeld een woning met € 10.000, leidt voor u tot een vermindering van de belastingaanslag met ca. € 10. De totale kostenvergoeding aan het no cure no pay kantoor kan soms oplopen tot ruim € 700. De toegekende kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de OZB voor het volgende belastingjaar. Indirect betaalt u als belastingbetaler dus mee aan deze kostenvergoedingen.

 

Als u het oneens bent met uw vastgestelde WOZ-waarde, kunt u contact met ons opnemen. Sabewa Zeeland wil net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Sabewa Zeeland heeft er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. U kunt via het contactformulier Waarderen verzoeken om uitleg over de taxatie. Hiervoor kunt u ook bellen met 088 99 95 800 (lokaal tarief), optie 2, waarderen.

 

Als u er met Sabewa Zeeland niet uitkomt en u van mening bent dat Sabewa Zeeland een fout heeft gemaakt, kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. Het snelst doet u dit via het digitaal loket.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Sabewa Zeeland. Wij helpen u graag en altijd gratis.