No-cure no-pay

Als u besluit tot het inschakelen van een no cure no pay kantoor is het belangrijk om te weten dat volgens de wettelijke regels aan deze no cure no pay kantoren een kostenvergoeding moet worden verstrekt als het bezwaarschrift gegrond is verklaard. Deze kostenvergoedingen leiden tot een forse verhoging van de kosten voor de uitvoering van de WOZ. In de praktijk leidt een bezwarenprocedure tot een minimale vermindering van de aanslag in verhouding tot de kosten die vergoed worden aan de belangenbehartiger. Een waardevermindering van bijvoorbeeld een woning met € 10.000 leidt in de regel tot een vermindering van de belastingaanslag met ca. € 10. De totale kostenvergoeding voor het indienen van een dergelijk bezwaar kan soms oplopen tot ruim € 700. De verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de OZB voor het volgende belastingjaar. Indirect betaalt u als belastingbetaler dus mee aan deze kostenvergoedingen.

 

Als u het oneens bent met uw vastgestelde WOZ-waarde, kunt u contact met ons opnemen. Sabewa Zeeland wil net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Sabewa Zeeland heeft er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. U kunt via het contactformulier heffen verzoeken om een informele hoorzitting. Als u er met Sabewa Zeeland niet uitkomt en u bent van mening dat Sabewa Zeeland een fout heeft gemaakt, kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. Het snelst doet u dit via het digitaal loket. Een taxatierapport hoeft niet te worden meegezonden.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Sabewa Zeeland. Wij helpen u graag en altijd gratis.