Hoe gaat u in beroep?

Bent u het niet eens bent met de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

Om in beroep te gaan, moet u een (administratief) beroepschrift indienen bij het de Invorderingsambtenaar. De termijn bedraagt 10 dagen, waarbij de dagtekening geldt die op de afwijzing staat. Richt het beroepschrift aan: Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland t.a.v. afdeling Innen Postbus 1155 4530 GD Terneuzen. U kunt het beroepschrift ook mailen naar innen@sabewazeeland.nl. U krijgt een ontvangstbevestiging wanneer wij uw beroepschrift ontvangen hebben. Indien u ná deze 10 dagen maar binnen 2 maanden na de uitspraak op het verzoek een beroepschrift indient kan uw beroep ambtshalve worden beoordeeld. Indien voor de beoordeling van uw beroepschrift nog nadere documenten nodig zijn, worden deze bij u opgevraagd. U krijg de beslissing op het beroepschrift schriftelijk medegedeeld.

 

Als u niet woont in de gemeente Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen of Tholen, moet u het beroepschrift zowel indienen bij de Invorderingsambtenaar van Sabewa Zeeland als de Invorderingsambtenaar van uw gemeente. Het College van B&W van uw gemeente is namelijk bevoegd om te beslissen over het beroepschrift met betrekking tot uw gemeentelijke belastingen. Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland neemt de beslissing met betrekking tot de waterschapsbelastingen. U kunt 1 beroepschrift schrijven en deze zowel aan Sabewa Zeeland als u gemeente sturen. U hoeft niet twee verschillende beroepschriften te schrijven.