Hoe wordt uw beroep behandeld?

Bent u het niet eens bent met de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

Uw (administratief) beroepschrift wordt behandeld door het team Innen, maar wordt voor de eindbeslissing voorgelegd aan het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland. 

Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen. Na de beslissing van het dagelijks bestuur krijgt u deze zo snel mogelijk toegestuurd. Deze beslissing is bindend: er is geen hoger beroep of ander procedureel vervolg meer mogelijk.