_

Aan welke normen wordt mijn verzoek getoetst?

Het verzoek wordt getoetst aan de jaarlijks vastgestelde normbedragen. De normbedragen per 1 juli 2018 vindt u in de tabel hieronder. 

 

Echtgenoten/Samenwonenden

€ 1.418

Alleenstaande ouder

€ 997

Alleenstaande

€ 997

Personen ouder dan 65 jaar  

    

Echtgenoten, beiden 65 jaar of ouder

€ 1.606

Echtgenoten waarvan 1 persoon 65 jaar of ouder is

€ 1.596

Alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder

€ 1.168

 

Alleenstaande van 65 jaar of ouder

€ 1.168

Bedragen woonlasten

 

Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken

€ 208,14

Als er sprake is van een eenpersoonsouderenhuishouden

€ 206,32

Als er sprake is van een meerpersoonsouderenhuishouden

€ 204,51

De maximale subsidiale huur bedraagt

€ 710,68