Aan welke normen wordt mijn verzoek getoetst?

Het verzoek wordt getoetst aan de jaarlijks vastgestelde normbedragen. De normbedragen per 1 januari 2019 vindt u in de tabel hieronder. 

 

Echtgenoten/Samenwonenden

€ 1.472,02

Alleenstaande ouder

€ 1.030,42

Alleenstaande

€ 1.030,42

Personen ouder dan 65 jaar  

    

Echtgenoten, beiden 65 jaar of ouder

€ 1.658,78

Echtgenoten waarvan 1 persoon 65 jaar of ouder is

€ 1.648,41

Alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder

€ 1.210,77

 

Alleenstaande van 65 jaar of ouder

€ 1.210,77

Bedragen woonlasten

 

Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken

€ 211,68

Als er sprake is van een eenpersoonsouderenhuishouden

€ 209,86

Als er sprake is van een meerpersoonsouderenhuishouden

€ 208,05

De maximale subsidiale huur bedraagt

€ 720,42