_

Ik ben ZZP’er. Kan ik kwijtschelding krijgen?

Als zzp'er kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de privébelastingen met uitzondering van de hieronder genoemde belastingsoorten: 

  • Onroerendezaakbelasting eigenaar
  • Rioolheffing eigenaar
  • Watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd
  • Extra afvalcontainer / grof huishoudelijk afval
  • Hondenbelasting

Alleen die belastingen die geen verband houden met de uitoefening van uw beroep of bedrijf kunnen worden kwijtgescholden. Dit betekent dat belastingen met een gemengd karakter (deels privé en deels zakelijk) nooit kunnen worden kwijtgescholden. Voorbeeld: wanneer u als zzp'er vanuit uw woning een bedrijf of beroep uitoefent, dan zijn de belastingaanslagen onroerende-zaakbelasting (eigenaar) en rioolheffing (eigenaar) geen zuivere privébelasting. 

 

Om het kwijtscheldingsverzoek van een ZZP'er te kunnen beoordelen hebben we de volgende stukken nodig. Let op dat u die meezend!

  • Kopie BBZ-uitkering (als dit van toepassing is)
  • Jaarstukken van de afgelopen 2 jaar (balans en resultatenrekening)
  • Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar
  • Laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting
  • Aangifte omzetbelasting van de laatste 4 kwartalen