_

Ik heb een kwijtscheldingsverzoek ingediend. Kan ik wachten met betalen totdat ik antwoord krijg?

Wanneer u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, worden de bedragen automatisch van uw rekening afgeschreven. Als u dit wilt stopzetten tijdens de behandeling van het kwijtscheldingsverzoek, kunt u dit aan Sabewa Zeeland doorgeven via het contactformulier Innen