Ik heb een kwijtscheldingsverzoek ingediend. Kan ik wachten met betalen totdat ik antwoord krijg?

De automatische incasso wordt door Sabewa Zeeland stopgezet zodra er een kwijtscheldingsverzoek is ingediend. Heeft u een betalingsregeling, dan dient u dit zelf door te geven aan Sabewa Zeeland.