Kan iedereen kwijtschelding krijgen?

Nee, niet iedereen heeft recht op kwijtschelding. Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen als één van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • de waarde van uw auto bedraagt meer dan € 2.269 en is niet onmisbaar voor u (of één van uw minderjarige inwonende gezinsleden) in verband met de uitoefening van uw beroep of vanwege medische redenen. Let op! Hieronder wordt niet verstaan 'woon/werkverkeer';
 • u heeft overwaarde op een eigen woning;
 • u heeft de aanslag langer dan drie maanden geleden betaald;
 • het tegoed op al uw bank- en spaarrekeningen is samen hoger dan het maandinkomen waarop u op basis van de participatiewet recht zou hebben, vermeerderd met één maand huur en één maand ziektekostenpremie, één maand kindgebonden budget en één maand kinderopvangtoeslag. De normbedragen per januari 2019 vindt u in de tabel hieronder. 

   

  Echtgenoten/Samenwonenden

  € 1.466

  Alleenstaande ouder

  € 1.026

  Alleenstaande

  € 1.026

  Personen ouder dan 65 jaar  

      

  Echtgenoten, beiden 65 jaar of ouder

  € 1.646

  Echtgenoten waarvan 1 persoon 65 jaar of ouder is

  € 1.636

  Alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder

  € 1.202

   

  Alleenstaande van 65 jaar of ouder

  € 1.202

  Bedragen woonlasten

   

  Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken

  € 211,68

  Als er sprake is van een eenpersoonsouderenhuishouden

  € 209,86

  Als er sprake is van een meerpersoonsouderenhuishouden

  € 208,05

  De maximale subsidiale huur bedraagt

  € 720,42