_

Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

U kunt binnen tien dagen na dagtekening van de uitspraak een beroepschrift indienen. Motiveer daarin waarom u denkt dat de afwijzing onterecht is en voeg eventuele papieren bij. Richt het beroepschrift aan: Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland t.a.v. afdeling Innen Postbus 1155 4530 GD Terneuzen U krijg de beslissing op het beroepschrift schriftelijk medegedeeld.