Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

U kunt binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak een beroepschrift indienen. Motiveer daarin waarom u denkt dat de afwijzing onterecht is en voeg eventuele papieren bij. Richt het beroepschrift aan: Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland t.a.v. afdeling Innen Postbus 1155 4530 GD Terneuzen. U kunt het beroepschrift ook mailen naar innen@sabewazeeland.nl. U krijgt een ontvangstbevestiging wanneer wij uw beroepschrift ontvangen hebben. Indien u ná deze 10 dagen maar binnen 2 maanden na de uitspraak op het verzoek een beroepschrift indient kan uw beroep ambtshalve worden beoordeeld. Indien voor de beoordeling van uw beroepschrift nog nadere documenten nodig zijn, worden deze bij u opgevraagd. U krijg de beslissing op het beroepschrift schriftelijk medegedeeld.