Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

We raden u aan om binnen twee maanden na ontvangst van uw belastingaanslag uw kwijtscheldingsverzoek in te dienen. Als u langer dan drie maanden geleden uw aanslag heeft betaald, kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.