_

Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt dit het beste aanvragen binnen twee maanden na het ontvangen van uw belastingaanslag. Als u langer dan drie maanden geleden uw aanslag heeft betaald, kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.