Wat moet ik allemaal meesturen met het kwijtscheldingsverzoek?

Via onze website kan de burger, met behulp van DigiD, kwijtschelding aanvragen. 

U dient hierbij de volgende documenten mee te sturen:

 

Verplicht

1) Inkomen:

 •  Een kopie van de uitkerings-/loonspecificatie  over de maand waarin het verzoek om kwijtschelding wordt ingediend of de maand ervoor.
 • Bij een variabel inkomen dient een kopie van de uitkerings-/loonspecificaties mee te worden gestuurd van de laatste drie maanden (er wordt uitgegaan van  een gemiddeld inkomen).

2) Vermogen:

 • Kopieën van een volledig afschrift van alle betaal-, spaar-, leefgeld- en beheerrekeningen over de maand waarin het verzoek wordt ingediend of de maand ervoor met zichtbaar saldo en alle af- en  bijschrijvingen.

3) Ziektekosten: Kopie polis met maandelijkse kosten premie ziektekosten verzekering

 

4) Gegevens partner en aantal medebewoners 21 jaar of ouder:

 • Naam en voorletters, geboortedatum en BSN partner
 • Aantal medebewoners 21 jaar of ouder

 

Indien van toepassing:

1) Voertuig(en):

 • Een kopie van het kentekenbewijs deel 1 en deel 2 / kentekencard van auto, aanhanger, caraavan, bedrijfsauto of motorfiets;
 • Indien van toepassing, een medische verklaring van een arts of een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart of een verklaring van de werkgever, waaruit blijkt dat de auto onmisbaar is in verband met gezondheid of voor de uitoefening van een beroep.

2) Eigen woning:

 • Hypotheekschuld op moment van aanvraag KW
 • Afkoopwaarde levens-/beleggingsverzekering per 31-12 voorgaande jaar

3) Studiefinanciering van aanvrager of medebewoners:

 • Een kopie van de toekenningsbeschikking studiefinanciering (DUO) met  zichtbaar genoten onderwijs HBO of MBO, collegegeldkrediet, leningen.

4) Belastingteruggave (mede ivm gemaakte specifieke zorgkosten):

 • Voorlopige teruggave 2019
 • Definitieve aanslag 2018 of 2017
 • Kopie aangifte 2018 waaruit gemaakte zorgkosten blijken

5) Onderneming:

 • kopie beslissing aanvraag Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)