_

Ik heb mijn huis verkocht. Heeft dit invloed op het aanslagbedrag?

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op het aanslagbedrag voor wat betreft de eigenarheffingen. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. Wel worden de aanslagen gewoonlijk door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Als u ook een huis heeft gekocht, ontvangt u voor het lopende jaar ook geen nieuwe aanslag.

 

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit wel gevolgen voor de gebruikersbelastingen. Als u binnen dezelfde gemeente verhuist, worden de gebruikersbelastingen meegenomen naar het volgende adres (tenzij de grondslag wijzigt: u komt bijvoorbeeld alleen te wonen). Bij vertrek naar een andere gemeente, ontvangt u een vermindering van de gebruikersbelastingen. U hoeft hiervoor geen bezwaar te maken. Dit gebeurt automatisch.