_

We gaan uit elkaar/scheiden. Heeft dit gevolgen voor de belastingen?

Dit kan soms gevolgen hebben voor uw belastingaanslag. Sabewa Zeeland bepaalt volgens wettelijke regels wie er belastingplichtig is. U kunt bij een echtscheiding onderling afspreken wie in het huis blijft wonen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de aanwijzing van de belastingplichtige.

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

1. De belastingaanslag is opgelegd aan de vertrekkende partner, die verhuist binnen de bij Sabewa Zeeland aangesloten gemeenten. De aanslag blijft gehandhaafd. Deze aanslag verhuist mee naar het nieuwe adres. De achterblijvende ex-partner ontvangt een nieuwe belastingaanslag gebruikersheffingen voor de periode na vertrek van de vertrekkende parner.

2. De belastingaanslag is opgelegd aan de vertrekkende parner, die verhuist buiten een bij Sabewa Zeeland aangelosten gemeente. De vertrekkende partner krijgt een evenredige vermindering van de gebruikersheffingen. Aan de achterblijvende partner wordt een nieuwe aanslag opgelegd. 

3.  De belastingaanslag is opgelegd aan de achterblijvende partner. De gebruikersheffingen die afhankelijk zijn van het aantal personen worden verminderd.