_

Verhuizen binnen het waterschapsgebied

Als u binnen het gebied van het waterschap verhuist, heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag waterschapsbelastingen*. De aanslag verhuist namelijk met u mee. Volgend jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

* Als uw gezinssamenstelling wijzigt, heeft dat mogelijk wel invloed op de hoogte van de aanslag.