_

Verhuizen buiten het waterschapsgebied

Verhuist u naar een ander waterschap, dan krijgt u alleen vermindering voor de zuiveringsheffing. U hoeft hiervoor niets te doen. Zodra u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente, wordt uw aanslag automatisch verminderd. Voor de watersysteemheffing ingezetenen en de eigenarenbelasting(en) is de situatie op 1 januari bepalend voor het hele jaar. Bij verhuizing, verkoop huis, overlijden of geboorte wijzigen deze aanslagen dus niet.