Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderingen Algemeen Bestuur

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur vinden in 2016 plaats op de hieronder genoemde data. Zodra de agenda voor de vergadering beschikbaar is, kunt u deze vinden door dubbel te klikken op de vergaderdatum. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur vinden plaats in het waterschapskantoor aan Kennedylaan 1 in Terneuzen. 

  • 5 februari 2016 
  • 24 maart 2016 (extra vergadering in verband met de benoeming van mw. drs. T.L.C. van de Wijnckel tot directeur van Sabewa Zeeland)
  • 17 juni 2016
  • 16 september 2016
  • 16 december 2016