Klachtenprocedure

Medewerkers van Sabewa Zeeland staan elke dag klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij proberen onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het wel eens gebeuren dat u ontevreden bent over de dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. Hoe u dit kunt doen en onder welke voorwaarden dit mogelijk is leest u in de klachtenregeling. U kunt ook contact opnemen met de klachtencoördinator via t. 088-9995805 of via het klachtenformulier.