Sabewa Zeeland van 2 naar 3 sterren bij de Waarderingskamer

Sabewa Zeeland is van 2 naar 3 sterren gegaan in de beoordeling van de Waarderingskamer. De Waarderingskamer controleert jaarlijks de kwaliteit van taxaties die door Sabewa Zeeland worden uitgevoerd. Zij geven hierbij een waardering in sterren. Sabewa Zeeland is onlangs van 2 (moet op punten worden verbeterd) naar 3 (voldoende) sterren gestegen. 

 

Bij deze beoordeling gaat het over alle werkzaamheden verricht moeten worden voor de uitvoering van de Wet WOZ. Hierbij worden de volgende aandachtspunten meegenomen:

  • De interne controle op de volledigheid van de WOZ-administratie;
  • De voortgang van WOZ-processen en de resultaten hiervan, maar ook de tijdigheid van de verzending van beschikkingen en de snelheid waarmee bezwaarschriften worden afgehandeld;
  • De kwaliteit van de taxaties en van de gegevens die men gebruikt bij deze taxaties. 

 

Sabewa Zeeland is erg blij met deze 3 sterren en zal zich blijven inzetten voor een goede kwaliteit van taxaties.