Regelgeving

Hier vindt u de besluiten (beleidsregels) die door het bestuur van Sabewa Zeeland zijn genomen. Daarnaast vindt u ook een verwijzing naar de verordeningen. Deze worden door de gemeenteraden van de gemeentelijke deelnemers en de algemene vergadering van het waterschap vastgesteld.

 

Beleidsregels Sabewa Zeeland 

 

Verordeningen van gemeenten 

Elke gemeente stelt haar eigen belastingverordening vast. Gemeenten zijn verplicht deze te publiceren op www.overheid.nl. U kunt de verordeningen per gemeente hier terug vinden. 

 

Verordeningen van het waterschap

Ook waterschap Scheldestromen publiceert haar verordeningen op www.overheid.nl. U kunt de verordeningen daar lezen.