Bezwaar maken

Bent u het oneens met uw vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u contact met ons opnemen. Sabewa Zeeland wil net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Sabewa Zeeland heeft er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. U kunt via het e-mailadres taxateurs AT sabewazeeland DOT nl verzoeken om een uitleg over de taxatie. Hiervoor kunt u ook bellen met 088 99 95 800 (lokaal tarief), optie waarderen.

 

Als u er met Sabewa Zeeland niet uitkomt en u van mening bent dat Sabewa Zeeland een fout heeft gemaakt, kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. U kunt dit snel digitaal doen via het bezwaarformulier in het digitaal loket. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet ingediend zijn. Het reactieformulier kunt u ook invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen naar: 

 

Sabewa Zeeland

t.a.v. de heffingsambtenaar

Postbus  1155

4530 GD  Terneuzen

 

Belangrijke informatie

Wilt u een bezwaar indienen en bent u van plan om gebruik te maken van de dienstverlening van een commercieel bureau of makelaar? Lees dan eerst de meest gestelde vragen en het nieuwsbericht hierover op onze website. Wist u bijvoorbeeld dat deze kantoren hoge bedragen opstrijken die u als burger uiteindelijk zelf betaalt?