Taxatieverslag & WOZ-waarde

WOZ-waarde van woningen in te zien via landelijk WOZ-waarde loket

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waardes van alle woningen openbaar. Iedereen kan vanaf dat moment de WOZ-waarde van willekeurige woningen in Nederland bekijken en met elkaar vergelijken. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeenten vastgestelde waarden. U kunt de WOZ-waardes opzoeken via de website https://www.wozwaardeloket.nl.

Alleen de WOZ-waarde

Vanaf eind februari 2020 zijn de nieuwe waarden met peildatum 1-1-2019 te raadplegen. Andere gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de woning worden niet getoond. 

 

Taxatieverslag

U kunt de WOZ-waarde controleren door het bekijken van het taxatieverslag en vergelijking met andere WOZ-waarden van woningen. Het taxatieverslag vindt u in het Digitaal loket.

Op het taxatieverslag staan de volgende gegevens van uw woning:

  • adres,
  • WOZ-waarde
  • bouwjaar,
  • kaveloppervlakte,
  • inhoud,
  • verkoopcijfers van vergelijkbare woningen,
  • WOZ-waarden van vergelijkbare woningen.


Vergelijkbare woningen hoeven niet hetzelfde te zijn. Bij de bepaling van de WOZ-waarde is rekening gehouden met verschillen tussen woningen.