Inwoners van de gemeenten Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen hebben de WOZ waarde van hun woning of bedrijfspand in februari via hun gemeente ontvangen. Op basis van deze WOZ waarde is de watersysteemheffing gebouwd van het Waterschap Scheldestromen voor 2022 vastgesteld. Het bedrag van deze heffing is een percentage van de WOZ waarde van uw woning of bedrijfspand. Dit betekent dat indien de WOZ waarde wijzigt, het aanslagbedrag van deze heffing ook wijzigt. 

Is de WOZ waarde op uw aanslag van de gemeentelijk belastingen 2022 verlaagd n.a.v. een bezwaar of correctie door een van de eerder genoemde gemeenten? Dan ontvangen wij automatisch vanuit de gemeente hier bericht over. Naar aanleiding van dit bericht passen wij onze aanslag ook aan. U ontvangt binnen enkele weken een correctie aanslag van ons en het eventueel teveel betaalde bedrag wordt aan u terug betaald.