Medewerkers van Sabewa Zeeland staan elke dag klaar om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het wel eens gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen.

Wat is het verschil tussen een klacht en een bezwaar?


Een klacht gaat over hoe onze medewerkers u hebben behandeld. Een bezwaar gaat over de inhoud van een aanslag of een besluit dat we genomen hebben. Als u het niet eens bent met een besluit op uw bezwaar, kunt u geen klacht indienen. Als u vindt dat onze medewerkers u niet goed behandeld hebben, kunt u wel een klacht indienen.

Voorwaarden klacht


Een klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Bij een klacht moet u uw naam, adres gegevens, telefoonnummer en mailadres vermelden.

- Uw klacht gaat over Sabewa Zeeland of over een medewerker van Sabewa Zeeland.

- Er is geen bezwaar of beroep mogelijkheid (geweest).

- Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels.

Hoe dient u een klacht in?

Als u niet tevreden bent over Sabewa Zeeland, mag u dit altijd tegen ons zeggen. U kunt daarvoor bellen naar de klachtencoördinator, telefoonnummer 088-9995800. Ook kunt u een e-mail sturen naar klacht@sabewazeeland.nl of het contactformulier voor klachten invullen. Als u liever een brief stuurt over uw klacht, dan kunt u deze sturen aan de klachtencoördinator van Sabewa Zeeland, Postbus 1155, 4530 GD in Terneuzen.

Wat doen wij met uw klacht?


Na het indienen van een klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet lukken, ontvangt u een brief met de reden van een niet tijdige afhandeling.

Ontevreden over de afhandeling van een klacht door Sabewa Zeeland?


Wanneer u niet tevreden bent met de het resultaat van de ingediende klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag of Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag. Tel: 0800-33 55 555.

Klachtenregeling Sabewa Zeeland


De klachtenregeling is momenteel onder constructie en wordt nader gepubliceerd.