Medewerkers van Sabewa Zeeland staan elke dag klaar om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het wel eens gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtencoördinator via telefoonnummer 088-9995800, via e-mail naar klacht@sabewazeeland.nl of via het klachtenformulier.

Waarvoor kunt u een klacht indienen?


U kunt een klacht indienen als u zich onbehoorlijk behandeld voelt door Sabewa Zeeland. Dit kan bijvoorbeeld gaan om lange wachttijden of omdat u geen reactie krijgt op uw vragen. Ook kunt u een klacht indienen als een bestuurder of medewerker van Sabewa Zeeland u niet vriendelijk behandeld heeft of zijn belofte aan u niet nakomt.

Waarvoor kunt u geen klacht indienen?


U kunt geen klacht indienen als u in bezwaar of beroep kunt gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld geen klacht indienen als u het niet eens bent met uw belastingaanslag of met de WOZ-waarde van uw woning. U kunt dan wel een bezwaar indienen. Hoe u dit kunt doen, leest u op de pagina bezwaar.

Hoe dient u een klacht in?

Als u niet tevreden bent over Sabewa Zeeland, mag u dit altijd tegen ons zeggen. U kunt daarvoor bellen naar de klachtencoördinator, telefoonnummer 088-9995800. Ook kunt u een e-mail sturen naar klacht@sabewazeeland.nl of het contactformulier voor klachten invullen. Als u liever een brief stuurt over uw klacht, dan kunt u deze sturen aan de klachtencoördinator van Sabewa Zeeland, Postbus 1155, 4530 GD in Terneuzen.

Wat doen wij met uw klacht?


Als u een klacht bij ons indient, nemen wij binnen een week contact met u op. Dit doen wij vaak door u te bellen. We proberen samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Dit is een bijeenkomst waarin u uw verhaal mag vertellen. De klachtencoördinator geeft na de hoorzitting een advies over de klacht aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist over de klacht.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u kosteloos een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Het telefoonnummer van de Nationale Ombudsman is 0800-33 55 555 (tussen 9.00u en 17.00u). Het postadres van de Nationale Ombudsman is Postbus 93122, 2509 AC Den Haag of Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag. U kunt de Nationale Ombudsman ook bereiken online via het contactformulier, Whatsapp, Facebook of Twitter; voor meer info zie: https://www.nationaleombudsman.nl/contact-en-adres(externe link) Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 151, 2594 AG Den Haag.  U kunt pas een klacht sturen naar de Nationale Ombudsman als wij gereageerd hebben op uw klacht.

Klachtenregeling
 

Wilt u meer weten over het indienen van een klacht, klik dan hier voor meer informatie.

Klacht indienen


Via dit formulier kunt u uw klacht indienen.