Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid website

Sabewa Zeeland vindt het belangrijk dat de informatie in onze digitale kanalen beschikbaar is voor iedereen. Daarom werken wij aan de toegankelijkheid van onze website. We volgen hierbij de normen die zijn vastgelegd in het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Via een verplicht invulformulier van Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geven wij een verklaring af over de huidige toegankelijkheid. Onze verklaring baseren wij op extern uitgevoerde audits. De toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd in het landelijk register van toegankelijkheidsverklaringen.

Toegankelijkheidsverklaring website Sabewa Zeeland

Deze verklaring is van toepassing op de website www.sabewazeeland.nl.

hoofddomein:

https://www.sabewazeeland.nl

subdomein:

https://secure.sabewazeeland

Sabewa Zeeland verklaart dat de website geheel voldoet aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen werd voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking op te heffen en deze zijn inmiddels uitgevoerd.

Het toegankelijkheidslabel van Sabewa Zeeland. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.