Sabewa Zeeland is een uitvoeringsorganisatie. Wij verzorgen de heffing en invordering van de waterschapsbelasting voor waterschap Scheldestromen en de gemeentelijke belastingen van acht Zeeuwse gemeenten, te weten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen.

Wij behandelen ook de bezwaar- en beroepschriften die u kunt indienen tegen de belastingaanslagen. Als u een verzoek voor kwijtschelding indient, behandelen wij deze ook. Verder voeren we de taken en werkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) uit voor de aangesloten gemeenten.

De bepaling van de hoogte van de belastingtarieven blijft een bevoegdheid van de gemeenten en het waterschap afzonderlijk.

 

Gemeenschappelijke regeling

Sabewa Zeeland is een per oktober 2012 opgerichte gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat we een zelfstandig overheidslichaam zijn, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van het waterschap en de gemeenten vormen samen het algemeen en dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland. Bij Sabewa Zeeland werken ongeveer 50 mensen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de taken en bevoegdheden van Sabewa Zeeland? Lees dan de tekst van de gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland.