We willen de gemeentelijke en waterschapsbelasting voor de burger goed en duidelijk maken. Onze medewerkers zijn zeer professioneel en klantgericht. Door processen goed in te richten, zorgen we voor tijdige en goede belastingheffing en -inning.

We willen efficiënt werken door zoveel mogelijk kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten. We volgen de ontwikkelingen op belastinggebied en zijn daarin dienstverlenend naar de gemeenten en het waterschap.

 

Wat is onze missie?


Sabewa Zeeland is een professionele dienstverlener voor Zeeland op gebied van lokale belastingen. We verzorgen voor onze burgers en onze deelnemers de heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelasting en de uitvoering van de Wet WOZ. We voeren onze werkzaamheden professioneel en efficiënt uit.

Wat is onze visie?


Sabewa Zeeland blijft zich ontwikkelen om een klantgerichte, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte uitvoeringsorganisatie te zijn op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelasting in Zeeland.

Wat mag u van ons verwachten?

U mag van ons een correcte en tijdige aanslag verwachten. In het contact met u zijn wij vriendelijk en geven we duidelijke informatie.