We redigeren deze site zorgvuldig. We besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Toch kan het gebeuren dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.

U kunt Sabewa Zeeland niet aansprakelijk houden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website www.sabewazeeland.nl of op websites waarnaar we verwijzen.

Ook behoudt Sabewa Zeeland te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die op deze website staat. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, meldt u dit dan via het contactformulier. Wij herstellen de fout dan zo snel mogelijk.

Verwijzingen

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten www.sabewazeeland.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's of bij de eigenaar van wat op deze pagina's is weergegeven (bijvoorbeeld logo's). Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie ligt bij de betreffende eigenaren.

E-maildisclaimer

Voor e-mails die u van Sabewa Zeeland ontvangt, geldt de e-maildisclaimer.

  • Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten ten opzichte van Sabewa Zeeland worden ontleend.
  • Een e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Als een e-mailbericht niet voor u is bestemd, stuurt u  het bericht dan terug naar de afzender zodat het alsnog naar het juiste adres kan worden gestuurd.
  • Bij de verzending en ontvangst van berichten via e-mail dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Sabewa Zeeland is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending en ontvangst van e-mail, of de niet tijdige of onjuiste overbrenging ervan.