Heeft u ons al eerder gemachtigd voor een automatische incasso?

Ieder jaar incasseren wij de aanslag in maximaal 9 maandelijkse termijnen van uw rekening.
De machtiging blijft van kracht tot u deze zelf intrekt. U hoeft ons niet jaarlijks opnieuw een machtiging te verstrekken. 

U kunt de machtiging aanvragen op de volgende wijze:

 • U heeft uw aanslag ontvangen via Mijn Overheid.nl:

  U kunt automatische incasso aanvragen via de Ideal-link die op de aanslag vermeld staat. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar een Ideal-omgeving om de automatische incasso te bevestigen.

 • U heeft uw aanslag per post ontvangen:

  U kunt een automatische incasso aanvragen door de QR code op uw aanslagbiljet te scannen met uw telefoon/tablet. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar een Ideal-omgeving om de automatische incasso te bevestigen. 

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen, de automatische incasso stopzetten of heeft u geen QR code en/of internetbankieren?

Maak dan gebruik van dit formulier

Nieuwe machtiging: invullen Doorlopende machtiging van het formulier.

Wijziging bestaande machtiging: zet de machtiging voor de oude IBAN stop via Intrekken machtiging en vraag een nieuwe incasso aan via Doorlopende machtiging. 

Stopzetten actieve machtiging: gebruik het deel Intrekken machtiging.

Na volledig invullen en ondertekenen van het formulier kunt u deze retour sturen aan Sabewa Zeeland. Dit kan op 2 manieren;

 • Per mail: uw formulier inscannen en retour sturen aan: innen@sabewazeeland.nl 
 • Per post: print het formulier en verzend deze aan: 
  Sabewa Zeeland
  t.a.v. Team Innen
  Antwoordnummer 7060
  4530 PB Terneuzen

Aandachtspunten
 

 • Enkel volledig ingevulde formulieren welke voorzien zijn van een handtekening kunnen wij in behandeling nemen;
 • De verwerking van papieren formulieren duurt meerdere werkdagen. U ontvangt van de verwerking van een papieren formulier geen bevestiging;
 • Een machtiging blijft van kracht tot u deze zelf intrekt. U hoeft ons niet jaarlijks opnieuw een machtiging te verstrekken;
 • Het maximaal aantal termijnen voor de automatische incasso is 9 maanden. Wij incasseren altijd op de laatste dag van de maand. Wanneer later in het jaar de automatische incasso wordt afgegeven wordt het aantal incassotermijnen minder. Bijvoorbeeld, u vraagt 12 augustus automatische incasso aan, dan worden de incassotermijnen maximaal verspreid over de maanden augustus tot en met december;
 • Particuliere aanslagen tot en met € 10.000,- incasseren wij in maximaal 9 termijnen;
 • Haven- en liggelden van de gemeente Reimerswaal incasseren wij in maximaal 4 termijnen;
 • Bedrijfsaanslagen tot en met € 10.000,- incasseren wij in maximaal 3 termijnen;
 • Voor aanslagen toeristenbelasting is geen automatische incasso mogelijk;
 • Als een incassopoging niet gelukt is of als u zelf het initiatief heeft genomen om het bedrag terug te boeken, dan wordt dit bedrag na het verstrijken van alle termijnen alsnog geïncasseerd. Wanneer voor de tweede keer een termijn niet kan worden geïnd, zal de machtiging voor het openstaande bedrag van die aanslag vervallen. Het gehele bedrag wordt dan direct invorderbaar en u ontvangt na het verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn een aanmaning.
   

Automatische incasso en bezwaar

Als u bezwaar maakt tegen het aanslagbiljet of de WOZ-waarde, dan dient u de aanslag wel te betalen. De incassotermijnen worden niet stopgezet. Uitstel van betaling voor het deel waartegen u bezwaar maakt, wordt niet meer verleend. Heeft u teveel betaald? Dan verrekenen wij dit met de nog openstaande bedragen of betalen het teveel betaalde bedrag aan u terug.