Mogelijk voor:

 • Particuliere aanslagen tot en met € 10.000,- in maximaal 9 termijnen met uitzondering van de haven- en liggelden van de gemeente Reimerswaal die in maximaal 4 termijnen kunnen worden geïncasseerd;
 • Bedrijfsaanslagen tot en met € 10.000,- in maximaal 3 termijnen.

   Hoe aanvragen:

   • U kunt een machtiging afgeven door in te loggen op Mijn Sabewa. Hier vindt u een digitaal formulier voor het aanvragen van een machtiging;

    Rekeningnummer wijzigen of de machtiging opzeggen:
   • U kunt de machtiging wijzigen of intrekken door in te loggen op Mijn Sabewa. Hierin vindt u een digitaal formulier voor het wijzigen of intrekken van de machtiging.

   Het bedrag is niet afgeschreven

   • Als een incassopoging niet gelukt is of als u zelf het initiatief heeft genomen om het bedrag terug te boeken, dan wordt dit bedrag na het verstrijken van alle termijnen alsnog geïncasseerd. Wanneer voor de tweede keer een termijn niet kan worden geïnd, zal de machtiging voor het openstaande bedrag van die aanslag vervallen. Het gehele bedrag wordt dan direct invorderbaar en u ontvangt na het verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn een aanmaning.

   Automatische incasso en bezwaar

   • Betaalt u via automatische incasso en maakt u bezwaar tegen de aanslag?
    • Dan stopt de incasso voor het deel van de aanslag waartegen u bezwaar hebt gemaakt.
   • Wordt uw bezwaar afgewezen?
    • Dan staat na de afwijzing het niet-geïncasseerde bedrag nog open. Het resterende bedrag wordt alsnog in termijnen geïnd. Het aantal termijnen hiervan is afhankelijk van de datum van de uitspraak.
   • Wordt uw bezwaar toegekend?
    •  Dan krijgt u het eventueel teveel geïnde bedrag terug.
   • Wordt uw bezwaar gedeeltelijk toegekend?
    • Dan loopt de incasso voor het niet toegekende bedrag door.