Automatische incasso per 28 juni ondanks aanvraag kwijtschelding

Een technische fout heeft geleid tot een vermoedelijk onterechte automatische incasso van de rekening van een aantal inwoners die een aanvraag voor kwijtschelding hebben ingediend. Wij betreuren dit ten zeerste en doen er alles aan om dit recht te zetten. 

Wat is er gebeurd?

Een aantal inwoners heeft een aanvraag gedaan voor kwijtschelding. Deze aanvraag is op dit moment nog in behandeling. Hierdoor hebben deze inwoners uitstel van betaling gekregen voor de aanslag waarvoor ze kwijtschelding hebben aangevraagd.

Door een technische fout wordt dit bedrag toch geïncasseerd van hun rekening op vrijdag 28 juni a.s. Dit kan zelfs om meerdere incassotermijnen gaan (maximum van 4). Deze incasso kunnen wij ondanks verschillende pogingen helaas niet meer tegenhouden.

Wat kunt u doen?

Wanneer dit bij u het geval is, kunt u zelf de incasso terugboeken, dit heet storneren. Wij adviseren u om dit direct in uw online bankomgeving te doen. Het storneren kunt u daar zelf regelen. Het bedrag staat dan direct terug op uw rekening. 

Omdat de incasso dan teruggeboekt is, ontvangt u hierover nog een geautomatiseerde brief van Sabewa Zeeland. U kunt deze brief als niet verzonden beschouwen.

Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie is en doen er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. U ontvangt hierover nog aanvullend bericht. Mocht u nog vragen of zorgen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice via 088-99 95 800 of via kwijtschelding@sabewazeeland.nl