De digitale aanslagen voor de gemeentelijke belastingen van de gemeente Middelburg, zoals verstrekt via de berichtenmodule in MijnOverheid met dagtekening 1 februari 2023,  zijn eerder verstuurd dan gepland.

Het kan zijn dat u afgelopen jaar (automatische) kwijtschelding ontving en nu een aanslag van de gemeente Middelburg voor belastingjaar 2023 heeft ontvangen. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens automatisch te laten toetsen door het Inlichtingenbureau, zal u van ons een aanvullende brief ontvangen in de week van 31 januari. In deze brief wordt uitgelegd waarom automatische kwijtschelding vooraf niet mogelijk is en wat u moet doen om hier alsnog voor in aanmerking te komen.

Bent u inwoner van de gemeente Middelburg en ontvangt u in de week van 31 januari geen brief van Sabewa Zeeland maar u denkt wel recht te hebben op kwijtschelding, dan kunt u dit aanvragen door met uw DigiD in te loggen op Mijn Sabewa .

Heeft u hierover vragen, neemt u dan tussen 9.00 uur en 13.00 uur contact met ons op via telefoonnummer 088-9995800.