Door een technische fout is bij het verzenden van de aanslagen door SVHW (belastingsamenwerking van 13 Zuid-Hollandse gemeenten en waterschap Hollandse Delta) via Mijn Overheid per ongeluk de verkeerde afzender in de begeleidende tekst geplaatst. Namelijk Sabewa Zeeland in plaats van SVHW. Ook staat het telefoonnummer van Sabewa Zeeland genoemd. Dit is niet correct. Het telefoonnummer van SVHW is: 0186 577200. Burgers uit deze gemeenten zullen een nieuw bericht over hun belastingaanslag krijgen via Mijn Overheid.