Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de belastingen op de gecombineerde aanslag en de WOZ-waarde van uw woning.

Het bezwaar moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet versturen. Als u het later doet, kunt u geen beroep meer aantekenen als u het oneens bent met de uitspraak op uw bezwaar.

Wij doen zo snel mogelijk uitspraak op uw bezwaar maar in ieder geval in hetzelfde jaar waarin de WOZ-waarde bekend is gemaakt. Hoe lang het duurt voordat u de beslissing op bezwaar ontvangt, is mede afhankelijk van de complexiteit van uw bezwaar. Bezwaarschriften die na 15 november zijn ingediend, worden binnen zes weken afgehandeld, maar dat kan dan dus net in het nieuwe jaar zijn.

Bent u het niet eens met onze uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Let op bij het 'gratis' bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Er zijn commerciële bureaus die gratis voor u bezwaar maken tegen de WOZ-waardebepaling in de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit doen ze op basis van ‘no cure-no-pay'. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu echt? Lees verder.

De consumentenbond heeft in de gids van februari 2023 een artikel gepubliceerd over zelf bezwaar maken tegen de WOZ waarde. Hier kunt u dit artikel nalezen.

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Stuur een brief/mail naar Sabewa Zeeland en zet daarin:

  • Waarom u bezwaar maakt
  • Datum en aanslagnummer
  • Uw handtekening

Wat u nog meer moet weten

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet moet betalen. Het snelst bezwaar maken doet u door in te loggen op Mijn Sabewa.