Hoe kunt u bezwaar indienen?

Stuur een brief naar Sabewa Zeeland en zet daarin:

  • Waarom u bezwaar maakt
  • Datum en aanslagnummer
  • Uw handtekening