Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de belastingen op de gecombineerde aanslag en de WOZ-waarde van uw woning.

Het bezwaar moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet versturen. Als u het later doet, kunt u geen beroep meer aantekenen als u het oneens bent met de uitspraak op uw bezwaar.

Wij doen zo snel mogelijk uitspraak op uw bezwaar maar in ieder geval in hetzelfde jaar waarin de WOZ-waarde bekend is gemaakt. Hoe lang het duurt voordat u de beslissing op bezwaar ontvangt, is mede afhankelijk van de complexiteit van uw bezwaar. Bezwaarschriften die na 15 november zijn ingediend, worden binnen zes weken afgehandeld, maar dat kan dan dus net in het nieuwe jaar zijn.

Bent u het niet eens met onze uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Stuur een brief naar Sabewa Zeeland en zet daarin:

  • Waarom u bezwaar maakt
  • Datum en aanslagnummer
  • Uw handtekening

Wat u nog meer moet weten

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet moet betalen. Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak is gedaan op uw bezwaar? Vraag dan om uitstel van betaling. Het snelst bezwaar maken doet u door in te loggen op Mijn Sabewa.

Heeft u gevonden wat u zocht?