Vanaf week 37 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeenten Borsele, Sluis en Tholen. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

Wie betaalt er hondenbelasting?

Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, de belastingplichtige is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na verkrijging van de hond.

Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. U kunt uw hond aanmelden via Mijn Sabewa | Sabewa Zeeland door in te loggen via uw DigiD code.

Controle

Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een hond aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meerdere honden. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Duiven voeren de controle in opdracht van ons belastingkantoor Sabewa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.

Tarieven hondenbelasting

Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. De tarieven voor belastingjaar 2022 kunt u nalezen op Tarieven waterschap en gemeenten op deze website.

Wijzigingen

Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen kunt u deze wijzigingen bij Sabewa Zeeland melden, zodat de aanslag hondenbelasting gecorrigeerd wordt. U kunt uw hond afmelden via Mijn Sabewa | Sabewa Zeeland door in te loggen via uw DigiD code.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland, tel. nr. (088) 9995800 (team heffen).