Inloggen Digitaal loket

Via onderstaande link kunt u inloggen als burger, bedrijf of organisatie.

inloggen Digitaal loket

 

In het digitaal loket kunt u:

  • Uw aanslagbiljet raadplegen en downloaden;
  • Machtiging afgeven voor automatische afschrijving;
  • Machtiging voor automatische incasso wijzigen of intrekken;
  • Een hond aanmelden of afmelden (dit is voor de gemeente Goes en Reimerswaal niet meer nodig);
  • Bezwaar indienen tegen een belastingaanslag of de WOZ-waarde;
  • Kwijtschelding aanvragen; en
  • Uw taxatieverslag downloaden (als u in een bij Sabewa Zeeland aangesloten gemeente woont).