Het bestuur van Sabewa Zeeland

Het bestuur van Sabewa Zeeland bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De wethouders van de gemeenten en een bestuurder van het waterschap vormen samen het dagelijks en algemeen bestuur. Het bestuur van Sabewa Zeeland maakt ons beleid en controleert of wij dat goed uitvoeren.

 Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 wethouders en een bestuurder van het waterschap. Het algemeen bestuur bestaat uit 8 wethouders en een bestuurder van het waterschap. Hieronder vindt u de namen van de bestuurders die samen het bestuur vormen.

 Een uitgebreid overzicht van taken en bevoegdheden van de besturen staat vermeld in de tekst van de gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland.  

Dagelijks bestuur

 • J.H. Herselman (bestuursvoorzitter), gemeente Kapelle
 • F.O. van Hulle, gemeente Terneuzen
 • A.J.G. Poppelaars, waterschap Scheldestromen

Algemeen Bestuur

 • J.H. Herselman (bestuursvoorzitter), gemeente Kapelle
 • D.K.E. Steijaert, gemeente Hulst
 • A.J.G. Poppelaars, waterschap Scheldestromen
 • P.W.J. Hoek, gemeente Tholen
 • N. van der Hoest, gemeente Reimerswaal
 • S. Meulblok, gemeente Goes
 • F.O. van Hulle, gemeente Terneuzen
 • A.P. Witkam, gemeente Borsele
 • vacant, gemeente Sluis