Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op het aanslagbedrag voor wat betreft de eigenarenheffingen (OZB eigenaren, rioolheffing eigenaren, watersysteemheffing gebouwd). 
De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. We kijken in het Kadaster om te zien wie er op 1 januari eigenaar is. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. Eigenaarsbelastingen verrekent de notaris bij de verkoop voor u met de nieuwe koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Als u ook een huis heeft gekocht, ontvangt u voor het lopende jaar ook geen nieuwe aanslag.

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit wel gevolgen voor de gebruikersbelastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruiker, zuiveringsheffing woningen). 

Ik verhuis binnen dezelfde gemeente

Verhuist u binnen dezelfde gemeente en blijft de samenstelling van uw huishouden hetzelfde? Dan verandert er niets. De belastingen op uw aanslagbiljet blijven hetzelfde.

Is nadat u verhuisd bent de samenstelling van uw huishouden anders? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of juist alleen wonen? Dan verandert er wel wat. Als u minder belasting hoeft te betalen, dan krijgt u van ons automatisch een vermindering. Als u meer belasting moet betalen, krijgt u van ons een extra aanslagbiljet.

Ik verhuis naar een andere gemeente

Geef uw verhuizing door aan uw nieuwe gemeente. Doe dit binnen vijf werkdagen na uw verhuizing. De gemeente geeft uw verhuizing aan ons door. Belastingen die u teveel heeft betaald, verminderen wij. Belastingen die u in uw nieuwe gemeente nog moet betalen ontvangt u op een extra aanslagbiljet.

Ik verhuis naar een verzorgingstehuis of andere onzelfstandige woonruimte

Geef deze verhuizing binnen vijf werkdagen door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing aan ons door. Belastingen die u teveel heeft betaald, verminderen wij.

Meer informatie over verhuizingen kunt u vinden op onze website onder Verhuizen.

Bent u voor 1 januari verhuisd?

Heeft u een belastingaanslag ontvangen voor een adres waar u op 1 januari niet meer woonde of eigenaar van was? Dan kunt u een bezwaar indienen. Het snelst gaat dat via het reactieformulier dat u kunt vinden via Mijn Sabewa. Voeg bij uw bezwaar bewijsstukken waaruit blijkt dat u op 1 januari geen eigenaar meer was van het pand.