Informatie gemeentelijke belastingen

OZB

OZB staat voor onroerende-zaakbelastingen. Er zijn twee soorten:

  • Een eigenarenbelasting voor eigenaren woningen en niet- woningen (zoals een bedrijfspand);
  • Een gebruikersbelasting voor gebruikers van niet-woningen (zoals een bedrijfspand).

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en deze te verwerken. Hiervoor wordt voor iedere woning in de gemeente afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

Reinigingsrecht


Reinigingsrecht moet u aan de gemeente betalen voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval.

Rioolheffing


U betaalt rioolheffing als u eigenaar of gebruiker bent van een pand. De gemeente moet zorgen voor een goed werkend rioleringsstelsel en voor de afvoer van afvalwater. Daarnaast moet de gemeente de grondwaterstand en de afvoer van regenwater beheren. Om deze watertaken te bekostigen, betalen inwoners rioolheffing.

Hondenbelasting 

Als u één of meer honden heeft, betaalt u hondenbelasting. Degene die de gebruikersheffingen betaalt, wordt aangemerkt als houder van de hond. Ook als de hond in het buitengebied verblijft, niet op gemeentegrond komt of in een kennel wordt gehouden. 

Forensenbelasting


U betaalt forensenbelasting als u een tweede woning heeft en u woont niet in de gemeente waar deze woning staat. De woning moet voor u of uw gezin meer dan 90 dagen per jaar beschikbaar zijn. Het daadwerkelijk 90 dagen gebruikmaken van de woning is niet noodzakelijk om een aanslag forensenbelasting te ontvangen.

Precariobelasting


U betaalt belasting als u iets op grond van de gemeente zet. Dat heet ook wel precariobelasting. Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Bijvoorbeeld terrassen, uitstallingen, erkers, luifels, kabels en buizen.

Toeristenbelasting


U betaalt toeristenbelasting als u mensen bij u laat verblijven tegen vergoeding. Het gaat om mensen die niet in uw gemeente staan ingeschreven.

Biz (alleen Terneuzen)


BIZ staat voor Bedrijven Investeringszones. De gemeente Terneuzen heeft een gebied aangewezen waarbinnen een zogenoemde BIZ-bijdrage wordt geheven. Dit gebied is ontstaan vanuit de ondernemers. De BIZ-bijdrage geldt uitsluitend voor onroerende zaken in een BI-zone die bedrijfsmatig worden gebruikt (winkels e.d.). De belasting geldt niet voor onroerende zaken die als woning worden gebruikt.

Scheepvaartrechten (alleen Reimerswaal)


In de gemeente Reimerswaal worden scheepvaartrechten geheven voor vaartuigen die in de vissershaven of jachthaven liggen en/of gebruikmaken van elektriciteit voor die ligplaats.

Reclamebelasting

U betaalt reclamebelasting in de gemeenten Goes en Sluis. U betaalt deze voor openbare aankondigingen in letters, symbolen en/of kleuren zichtbaar vanaf de openbare weg.