Heeft u een chronische ziekte of medische beperking en hierdoor veel medisch afval? Dan kunt u in bepaalde gevallen korting krijgen op uw afvalstoffenheffing. Vanaf 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij Sabewa.

Aanvraagformulier

Een aanvraagformulier kunt u vanaf 1 oktober hier downloaden. Ook is het af te halen in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle. Het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken kunt u mailen naar: heffen@sabewazeeland.nl of versturen met de post naar:
Sabewa Zeeland
Postbus 1155
4530GD Terneuzen

Heeft u in 2022 een aanvraag ingediend en/of de korting toen gekregen? Dan hoeft u dit niet opnieuw te doen voor 2023.

Hoogte korting

Huishoudens die gebruik maken van rolcontainers voor restafval hoeven per belastingjaar maximaal 9 ledigingen te betalen bij eenpersoonshuishoudens en 13 ledigingen bij meerpersoonshuishoudens.

Huishoudens die gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval hoeven per belastingjaar de eerste 104 aanbiedingen aan de verzamelcontainer niet te betalen. Dit geldt voor zowel voor een eenpersoons- als een meerpersoonshuishouden

Diftarsysteem

De gemeente Kapelle biedt haar inwoners met het Diftarsysteem de mogelijkheid om minder afvalstoffenheffing te betalen als zij minder restafval aanbieden. Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking komen voor een lagere afvalstoffenheffing.

Tips voor weggooien medisch afval

  • Luiers en incontinentiemateriaal gooit u bij het restafval. 
  • Materiaal dat in contact is geweest met bloed en urine gooit u ook bij het restafval. Bijvoorbeeld ampullen, infuus en stomazakken. Dit heeft te maken met hygiëne.
  • Injectienaalden en -spuiten geeft u af bij het inleverpunt voor Klein Chemisch Afval op de milieustraat. 
  • Medicijnen brengt u terug naar de apotheek of geeft u af bij het inleverpunt voor Klein chemisch afval op de milieustraat.
  • Doordrukstrips (lege medicijnstrips) gooit u bij het PMD-afval.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Sabewa Zeeland via info@sabewazeeland.nl of het telefoonnummer 088 - 999 58 00  (tussen 9.00 en 13.00 uur)