De gemeente Kapelle biedt haar inwoners met het Diftarsysteem de mogelijkheid om minder afvalstoffenheffing te betalen als zij minder restafval aanbieden. Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking komen voor een lagere afvalstoffenheffing.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen zowel de huishoudens in Kapelle die gebruik maken van rolcontainers als de huishoudens die gebruik maken van verzamelcontainers en die te maken hebben met een chronische ziekte of medische beperking onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing.

Hoogte van de korting

De hoogte van korting voor huishoudens die gebruik maken van rolcontainers is ten opzichte van vorige jaren ongewijzigd. Het aantal aanbiedingen voor deze huishoudens blijft per belastingjaar maximaal voor een eenpersoonshuishouden 9 ledigingen en voor een meerpersoonshuishouden 13 ledigingen.

Voor huishoudens die gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval worden de eerste 104 aanbiedingen per belastingjaar aan de verzamelcontainer vrijgesteld. Dit geldt voor zowel eenpersoons als meerpersoons huishoudens.

Wilt u voor 2022 in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing in het kader van de regeling ‘Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval gemeente Kapelle'? Zorgt u dan dat u opnieuw een aanvraag indient en bewijsmiddel(len) meestuurt.

Met bewijsmiddel bedoelen we:

  • Indien u uw materiaal haalt bij een apotheek, vraagt u aan de apotheek een op naam gestelde verklaring of bon waaruit blijkt welke materialen u gebruikt. Deze voegt u bij dit aanvraagformulier.

  • Indien u uw materiaal ergens anders haalt, bijvoorbeeld via internet, voegt u een op naam gestelde aankoop- of pakbon met daarop vermeld de aangeschafte materialen bij dit aanvraagformulier.

    Uit bovengenoemd bewijs moet blijken dat u of uw gezinslid door een chronische ziekte of medische beperking extra afval aanbiedt en dat de gebruikte materialen bedoeld zijn voor langer gebruik.

Aanvragen vóór 31 december 2022

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een korting op de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2022, kunt u hiervoor in de periode 1 oktober t/m 31 december 2022 een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier kunt u  hier downloaden  of tijdens de openingstijden afhalen op het gemeentehuis van Kapelle, Kerkplein 1.

Huishoudens die eerder een aanvraag hebben ingediend en de korting ontvangen hebben, zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over de inhoud van deze regeling.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de tekst van de beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2021”. Deze is in te zien op de website van gemeente Kapelle onder Afval.