De gemeente Kapelle biedt haar inwoners met het Diftarsysteem de mogelijkheid om minder afvalstoffenheffing te betalen als zij minder restafval aanbieden. Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking komen voor een lagere afvalstoffenheffing.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen zowel de huishoudens in Kapelle die gebruik maken van rolcontainers als de huishoudens die gebruik maken van verzamelcontainers en die te maken hebben met een chronische ziekte of medische beperking onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing.

Hoogte van de korting

De hoogte van korting voor huishoudens die gebruik maken van rolcontainers is ten opzichte van vorige jaren ongewijzigd. Het aantal aanbiedingen voor deze huishoudens blijft per belastingjaar maximaal voor een eenpersoonshuishouden 7 ledigingen en voor een meerpersoonshuishouden 13 ledigingen.

Voor huishoudens die gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval worden de eerste 104 aanbiedingen per belastingjaar aan de verzamelcontainer vrijgesteld. Dit geldt voor zowel eenpersoons als meerpersoons huishoudens.

Aanvragen vóór 31 december 2020

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een korting op de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2020, kunt u hiervoor in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier treft u aan op de website van Kapelle onder Afval en Milieu of kunt u tijdens de openingstijden afhalen op het gemeentehuis.

Het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met bijbehorend bewijsmateriaal kunt u opsturen naar SABEWA Zeeland, Postbus 1155, 4530 GD TERNEUZEN met als vermelding "Reductie afvalstoffenheffing Kapelle".

Voor huishoudens die eerder een aanvraag hebben ingediend en de korting toegekend hebben gekregen gelden afwijkende regels met betrekking tot de aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de tekst van de beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle”. Deze is af te halen op het gemeentehuis en in te zien op de website van Kapelle onder Afval en milieu.