Inwoners van de gemeente Goes kunnen besparen op hun kosten voor afval (de afvalstoffenheffing). Dit kan door minder vaak de grijze container te laten legen. Of door minder vaak restafval naar de verzamelcontainer te brengen. Dit systeem heet Diftar. Met Diftar betalen huishoudens een vast basisbedrag voor het laten ophalen en verwerken van hun afval. Daarnaast krijgen ze een aparte rekening voor het aantal keer dat zij restafval meegeven aan de vuilniswagen of wegbrengen naar de verzamelcontainer voor restafval. In 2023 is het basistarief  voor een eenpersoonshuishouden €141 per jaar en voor een meerpersoonshuishouden €186 per jaar.

  • Heeft u een grijze rolcontainer? Dan betaalt u het basistarief plus € 8 per keer dat u de grijze restafvalcontainer laat leeg maken door de vuilniswagen. Na 13 keer legen betaalt u € 10 per keer en na 20 keer € 14. 
  • Heeft u een afvalpas? Dan betaalt u het basistarief plus € 1,60 per keer dat u de pas gebruikt. 

 Dit variabele bedrag betaalt u achteraf, via een naheffing. 

Heeft u een chronische ziekte of medische beperking? Dan kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de medische regeling van de gemeente Goes. U betaalt dan minder voor uw afval. Het maakt daarbij niet uit of u eigen rolcontainers heeft of een afvalpas voor de verzamelcontainers. Vanaf 1 oktober 2023 tot en met 1 januari 2024 kunt een aanvraag doen voor de medische regeling 2023.

Korting met de medische regeling

Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Voor hen is het daardoor moeilijk om hun restafval te beperken.  En zo hun kosten voor afval laag te houden. Daarom heeft de gemeente Goes voor deze groep een financiële regeling gemaakt. 

Deze medische regeling houdt in dat het variabele bedrag voor restafval vervalt. In plaats daarvan betaalt u één vast bedrag per jaar. Dit bedrag bestaat uit het basisbedrag voor afval én een vaste eigen bijdrage. De vaste bijdrage is voor eenpersoonshuishoudens € 48,00 en voor meerpersoonshuishoudens € 66,00. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u restafval stort of meegeeft met de vuilniswagen.

Hoe vraagt u de regeling aan?

Denkt u recht te hebben op de medische regeling voor het belastingjaar 2023? Vraag dit dan aan in de periode 1 oktober 2023 tot en met 1 januari 2024. De aanvraag stuurt u naar Sabewa Zeeland via mailadres: heffen@sabewazeeland.nl of per post met daarin het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken. 

Vanaf 1 oktober 2023 tot en met 1 januari 2024 kunt u het aanvraagformulier medische regeling 2023 gemeente Goes hier downloaden of aanvragen door te bellen naar 088-999 5800. Wij sturen het aanvraagformulier dan naar u toe.

Voorwaarden

Bij de medische regeling horen een aantal voorwaarden. Zo moet u bij het aanvraagformulier een bewijs meesturen. Met dit bewijs moet u laten zien dat u extra restafval heeft om medische redenen. Als bewijs kunt u een rekening van de apotheek gebruiken, van kortgeleden. Maar ook een pakbon van het gebruikte product, met daarop de naam van de persoon om wie het gaat.

De medische regeling is beslist niet bedoeld voor huishoudens met (kleine) kinderen in luiers, zonder chronische ziekte of medische beperking.