Inwoners van de gemeente Goes kunnen besparen op hun kosten voor afval (de afvalstoffenheffing). Dit kan door minder vaak de grijze container te laten legen. Of door minder vaak restafval naar de verzamelcontainer te brengen. Dit systeem heet Diftar. Met Diftar betalen huishoudens een vast basisbedrag voor het laten ophalen en verwerken van hun afval. Daarnaast krijgen ze een aparte rekening voor het aantal keer dat zij restafval meegeven aan de vuilniswagen. Of wegbrengen naar de verzamelcontainer voor restafval. In 2023 is het basistarief  voor een eenpersoonshuishouden €141 per jaar en voor een meerpersoonshuishouden €186 per jaar.

Heeft u een chronische ziekte of medische beperking? Dan kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de medische regeling van de gemeente Goes. U betaalt dan minder voor uw afval. Het maakt daarbij niet uit of u eigen rolcontainers heeft of een afvalpas voor de verzamelcontainers.

Hoogte van de korting

Deze medische regeling houdt in dat het variabele bedrag voor restafval vervalt. In plaats daarvan betaalt u één vast bedrag per jaar. Dit bedrag bestaat uit het basisbedrag voor afval én een vaste eigen bijdrage. De vaste bijdrage is voor eenpersoonshuishoudens € 48,00 en voor meerpersoonshuishoudens € 66,00. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u restafval stort of meegeeft met de vuilniswagen.

Wilt u voor 2023 in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing in het kader van de regeling ‘Regeling medisch afval gemeente Goes'? Zorgt u dan dat u opnieuw een aanvraag indient en bewijsmiddel(len) meestuurt.

Met bewijsmiddel bedoelen we:

  • Indien u uw materiaal haalt bij een apotheek, vraagt u aan de apotheek een op naam gestelde verklaring of bon waaruit blijkt welke materialen u gebruikt. Deze voegt u bij dit aanvraagformulier.

  • Indien u uw materiaal ergens anders haalt, bijvoorbeeld via internet, voegt u een op naam gestelde aankoop- of pakbon met daarop vermeld de aangeschafte materialen bij dit aanvraagformulier.

    Uit bovengenoemd bewijs moet blijken dat u of uw gezinslid door een chronische ziekte of medische beperking extra afval aanbiedt en dat de gebruikte materialen bedoeld zijn voor langer gebruik.

De verrekening van de korting

De verrekening van de korting vindt plaats op de aanslag van de gemeentelijke belastingen, die u in de loop van 2024 van Sabewa Zeeland ontvangt.

Verhuizing

Als u na ontvangst van deze brief verhuist naar een ander woonadres binnen de gemeente Goes dient u voor uw nieuwe adres opnieuw het aanvraagformulier in te dienen.

Aanvragen vóór 31 december 2023

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een korting op de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2023, kunt u hiervoor in de periode 1 oktober t/m 31 december 2023 een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden of telefonisch aanvragen bij de gemeente Goes via telefoonnummer 14-0113.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de tekst van de beleidsregel “Regeling medisch afval gemeente Goes”. Deze is in te zien op de website van gemeente Goes onder Afval.