Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Voor hen is het daardoor moeilijk om hun restafval te beperken.  En zo hun kosten voor afval laag te houden. Daarom heeft de gemeente Reimerswaal voor deze groep een financiële regeling gemaakt.

Deze medische regeling houdt in dat het variabele bedrag voor restafval gedeeltelijk vervalt. U betaalt het gemiddeld aantal ledigingen dat door gemeente Reimerswaal is bepaald. Alles dat u meer heeft wordt kwijtgescholden. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u restafval stort of meegeeft met de vuilniswagen.

Gemiddelden bepaald door gemeente Reimerswaal:
Eenpersoonshuishouden           10 keer legen / 40 aanbiedingen
Tweepersoonshuishouden        11 keer legen / 44 aanbiedingen
Meerpersoonshuishouden         13 keer legen / 52 aanbiedingen

Hoe vraagt u de regeling aan?

Denkt u recht te hebben op de medische regeling voor het belastingjaar 2023? Vraag dit dan aan in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2023. Het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken stuurt u via mail naar heffen@sabewazeeland.nl of via post naar:

Sabewa Zeeland
Postbus 1155
4530 GD Terneuzen
Onder vermelding van 'Reductie afvalstoffenheffing gemeente Reimerswaal'

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden of tijdens openingstijden afhalen op het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 in Kruiningen. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen door te bellen naar 088-999 5800. Wij sturen het aanvraagformulier dan naar u toe.

Voorwaarden

Bij de medische regeling hoort een aantal voorwaarden. Zo moet u bij het aanvraagformulier een bewijs meesturen. Met dit bewijs laat u zien dat u extra restafval heeft om medische redenen. Als bewijs kunt u een recente rekening van de apotheek gebruiken of een pakbon van het gebruikte product met daarop de naam van de persoon om wie het gaat.

De medische regeling is beslist niet bedoeld voor huishoudens met (kleine) kinderen in luiers zonder chronische ziekte of medische beperking.