Namens 'MijnOverheid' worden e-mails verstuurd waarin verwezen wordt naar een document in de Berichtenbox van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Het gaat hier om een phishingmail van oplichters die uw bankrekening willen plunderen. Deze mail ziet er als volgt uit:

Van: OM
Datum: Wed, 22 Jun 2022 09:25:42 +0200
Aan: ******@*******
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord-naar:  *******@********

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw ********box (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga
naar ********heid (Link)  om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Heeft u deze e-mail gekregen? Klik niet op de links in het mailbericht. Verwijder de mail uit uw mailbox. 
Heeft u geld overgemaakt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie(externe link).