Namens 'Waternet' zijn verschillende e-mails verstuurd over een betalingsachterstand van de waterschapsbelasting. Verzocht wordt om binnen een korte termijn bedragen over te maken op de rekening van Waternet AGV. Waternet - werkzaam in en rond Amsterdam - communiceert niet over het betalen van waterschapsbelasting in de omgeving Zeeland. Communicatie hierover loopt altijd via uw gemeente of Sabewa. Het gaat hier om een phishingmail van oplichters die uw bankrekening willen plunderen. De tekst van het mailbericht ziet er als volgt uit (let op: de bedragen kunnen in het door u ontvangen bericht anders zijn dan in het voorbeeld hieronder weergegeven):

Geachte heer/ mevrouw,

Wij maken uw afvalwater schoon en zorgen ervoor dat het water in uw omgeving schoon blijft.
Ook letten we erop dat het water niet te hoog of te laag komt te staan. En houden we de dijken veilig.
U betaalt hiervoor waterschapsbelasting. Deze jaarlijkse belasting verschilt per huishouden.

Hieronder ziet u een rekeningoverzicht:


Uw verbruik


Zuiveringsheffing woonruimte
164,76
Watersysteemheffing ingezetenen
114,56

Watersysteemheffing gebouwd
47,59


Totaal: 326,91

Hoe kunt u betalen?
Maak het bedrag over op rekeningnummer (IBAN) LT43 3960 0000 7097 6525  t.n.v. Waternet AGV
Betalingskenmerk/omschrijving: 3306-1982-1928-3851

Voorkom een aanmaning en betaal op tijd.
Betaal uw rekening uiterlijk 25 augustus 2021.

Zou u alstublieft uw openstaande rekening willen betalen?
Zo werken we samen aan schoon water en het voorkomen van wateroverlast in uw woongebied.

Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u een aanmaning.

Heeft u vragen over de betaalmogelijkheden, kijk dan op www.waternet.nl.

Heeft u deze e-mail gekregen? Klik niet op de links in het mailbericht. Verwijder de mail uit uw mailbox. Of markeer de mail als spam in uw mailprogramma. U hoeft ons niet te bellen, we zijn op de hoogte.
Heeft u geld overgemaakt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank en doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.

Op de website van het TV programma Opgelicht, leest u meer over deze vorm van phishing.