Namens 'Waternet' zijn er e-mails verstuurd met een factuur voor waterschapsbelasting. Verzocht wordt om het bedrag te betalen. Als rekeningnummer wordt genoemd: DE28 1101 0101 5007 1160 30  t.n.v. Derdengelden Payq Incasso. 

Communicatie over waterschapsbelasting loopt altijd via Sabewa. Het gaat hier om een phishingmail van oplichters die uw bankrekening willen plunderen. De tekst van het mailbericht ziet er als volgt uit (let op: de bedragen kunnen in het door u ontvangen bericht anders zijn dan in het voorbeeld hieronder weergegeven):

Geachte heer/ mevrouw,
Wij maken uw afvalwater schoon en zorgen ervoor dat het water in uw omgeving schoon blijft.
Ook letten we erop dat het water niet te hoog of te laag komt te staan. En houden we de dijken veilig.
U betaalt hiervoor waterschapsbelasting. Deze jaarlijkse belasting verschilt per huishouden.

Hieronder ziet u een rekeningoverzicht:

Uw verbruik 
________________________________________
Zuiveringsheffing woonruimte
€155,76
Watersysteemheffing ingezetenen
€109,56
Watersysteemheffing gebouwd
€50,59
________________________________________
Totaal te voldoen: €315,91
Hoe kunt u betalen?
Maak het bedrag over op rekeningnummer DE28 1101 0101 5007 1160 30 
T.N.V. Derdengelden Payq Incasso 
Onder vermelding of omschrijving van: 3848-2938-2919-3157
Zou u alstublieft uw openstaande rekening willen betalen?
Zo werken we samen aan schoon water en het voorkomen van wateroverlast in uw woongebied.
Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u een aanmaning.
Heeft u vragen over de betaalmogelijkheden, kijk dan op www.waternet.nl
Met vriendelijke groet,

Sebastiaan de Groot, 
Waternet 

 

Heeft u deze e-mail gekregen? Klik niet op de links in het mailbericht. Verwijder de mail uit uw mailbox. Of markeer de mail als spam in uw mailprogramma. U hoeft ons niet te bellen, we zijn op de hoogte.
Heeft u geld overgemaakt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank en doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie(externe link).

Op de website van de fraudehelpdesk(externe link), leest u meer over deze vorm van phishing.