Namens 'Waterschap' zijn verschillende e-mails verstuurd over een aanslag van de waterschapsbelasting. Verzocht wordt om binnen een korte termijn bedragen over te maken op de rekening van Waternet AGV, op een Duits rekeningnummer. Sabewa Zeeland heft en int waterschapsbelastingen namens het Waterschap Scheldestromen. Een aanslag wordt nooit per e-mail opgelegd, maar altijd per post of via de digitale inbox van DigiD. Het gaat hier om een phishingmail van oplichters die uw bankrekening willen plunderen. De tekst van het mailbericht ziet er als volgt uit (let op: de bedragen kunnen in het door u ontvangen bericht anders zijn dan in het voorbeeld hieronder weergegeven):

Geachte relatie,


In 2021 hebben we ons computersysteem voor waterschapsbelasting en Mijn Waternet vernieuwd. Dit werk moest af voordat we aanslagen kunnen opleggen. Daarom krijgt u de aanslag voor 2021 later dan u gewend bent.

Dit jaar beginnen we eind oktober met het sturen van aanslagen. Normaal beginnen we in februari of maart. Eerder dachten we vanaf juli te kunnen beginnen met het versturen, maar dat is niet gelukt.

Wij maken uw afwater schoon en zorgen ervoor dat het water in uw omgeving
schoon blijf. Ook letten we erop dat het water niet te hoog of te laag staat. En
houden we dijken veilig. U betaalt hiervoor waterschapsbelasting. Deze jaarlijkse belasting verschilt per inwoner. Hieronder ziet u hoeveel u betaalt voor uw adress
 

Waterschapsbelasting


Kosten 2021


Zuiveringsheffing woonruimte
Periode 01-01-2021 to 01-01-2022

3x 54,92      164,76 euro
 

Watersysteemheffing ingezetenen
Vast bedrag per huishouden ook
als u verhuist

1x 114,56    117,04 euro
 

Watersysteemheffing gebouwd


Totaal 2021

 390,500 x   47,59 euro
0,012188
                                          326,91 euro


Hoe kunt u betalen?

  • Zelf overmaken maak het bedrag over op rekeningnummer DE74 1101 0101 5763 1297 10 Waternet/AVG. Vergeet niet uw betalingskenmerk te vermelden: 1000 0000 2028 2093


Zou u alstublieft uw rekening voor 27 oktober 2021 willen betalen? Zo
werken we samen aan onder andere schoon water en het voorkomen
van wateroverlast in uw woongebied. Alvast bedankt voor uw
medewerking. Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u een aanmaning. Dit
kost u extra geld.


Met vriendelijke groet,

Ingrid de Boer - de Wolf
Ambtenaar belast met de heffing van
Waterschap